Dagen
Uren
Minuten
Seconden

de locatie

Brabanthallen 's-Hertogenbosch
Diezekade 2, 5222 AK 's-Hertogenbosch, Nederland

BRABANTHALLEN ’S-HERTOGENBOSCH

Een locatie die de toekomst van de vogelmarkt kan garanderen met een beschikbare ruimte van meer dan 16000 m2, ruim 4000 parkeerplaatsen en die makkelijk te bereiken is.

Op deze nieuwe locatie is het natuurlijk weer mogelijk om de vele wettelijk toegestane vogels en aanverwante producten, die te koop worden aangeboden, te kopen en / of te bezichtigen.

 

DE ZWOLSE VOGELMARKT WORDT AVIMARKT EUROPE

Door het vertrek uit Zwolle waren we ook genoodzaakt om ook de naam te wijzigen daar deze plaatsgebonden was.

We hebben gekozen voor AviMarkt-Europe dat refereert aan de vogels (avis in het latijn), de markt en de internationale bekendheid van de markt.

!!! Belangrijke info voor verkopers !!!

Leerzaam

Tijdens AviMarkt Europe kunnen liefhebbers uren ronddwalen langs de vele, wettelijk toegestane, vogels die te koop worden aangeboden.
Naast de enorme collectie van tienduizenden vogels worden er ook veel benodigdheden te koop aangeboden zoals boeken, kooien, verlichting en voer. Ook de verschillende speciaal-clubs – zoals die van bijvoorbeeld de vorm- en postuurkanaries, zebravinken, Japanse meeuwen en parkieten – zijn van de partij.

Alle vogels en kooien op AVIMARKT-EUROPE moeten voldoen aan DE VOLGENDE richtlijnen:
 1. Er is altijd vers water en/of fruit beschikbaar voor de vogels. Het dieet moet worden aangepast aan het type vogels.
 2. Er is voldoende voer beschikbaar voor de vogels. Dit moet zichtbaar aanwezig zijn, bij voorkeur in containers.
 3. Gezondheid: zieke, beschadigde of gewonde vogels zijn niet toegestaan. Dode en zieke vogels moeten onmiddellijk worden verwijderd.
 4. Roofvogels, uilen, kwartels en babypapegaaien zijn niet toegestaan. Sommige vogels zijn alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden.
 5. Europese vogels en hun hybriden moeten gesloten geringd zijn. Deze ring heeft ontwerp en diameter nodig, conform de wet natuurbescherming.
 6. Richtlijnen waaraan de kooien moeten voldoen:
 • De kooien moeten schoon, heel zijn, voorzien zijn van voldoende zitstokken en aangepast zijn aan het type vogel dat binnen wordt gehouden.
 • Kooien mogen NIET op de grond staan!
 • Verkopen vanuit transportkooien is niet toegestaan. Transportkooien zijn alleen toegestaan voor transport.
 • De hoogte van de kooi moet voldoende zijn. De vogel moet op de zitstok kunnen staan / zitten. (Zoals vermeld in de regels van NBvV).
 • Ongeveer twee vogels per kooi, het formaat van de kooi moet worden aangepast aan de grootte van de vogels. Voor showkooien is er een uitzondering, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
 • Standaard showkooi; maximaal 4 vogels, tot de grootte van een kleurenkanarie.
 • Grote showkooi: tot 4 Neophema of vogels van hetzelfde formaat.
 • Als u geen show-kooien gebruikt, bepaalt onze kwaliteitsinspecteur of uw kooien zijn toegestaan.

STRENGE CONTROLE

De aangevoerde vogels worden streng gecontroleerd. Indien de vogels niet voldoen aan de vereiste condities worden ze bij de ingang geweigerd. Bovendien zijn er de gehele dag twee dierenartsen aanwezig, die alles nauwlettend in de gaten houden. Op AviMarkt Europe mag niet uit lopers verkocht worden. Vogels dienen in deugdelijke kooien te koop aangeboden worden en de kooien mogen niet overbevolkt zijn. Hier wordt streng op toegezien.

contacteer ons

  ONZE SPONSORS

  Tot in de brabanthallen