Beste standhouders, bezoekers en medewerkers van AviMarkt Europe.
Helaas zijn we tot de conclusie gekomen dat het financieel gezien niet meer haalbaar is om nog een vogelbeurs te organiseren zoals AviMarkt Europe. De kosten voor het organiseren van zo een evenement zijn extreem gestegen.
Daarnaast verwachten we veel minder bezoekers en standhouders vanwege de Europese diergezondheid verordening. AviMarkt Europe is juist een interessante vogelbeurs vanwege het internationale karakter.
Door al deze omstandigheden hebben we besloten dat het beter is om op het hoogtepunt te stoppen.
Het is voor zowel de standhouder en bezoekers als ook voor ons niet wenselijk als er vogels in beslag worden genomen of boetes worden uitgeschreven doordat er niet aan bepaalde eisen kan worden voldaan.
 
Ondanks dit nieuws wensen wij iedereen een voorspoedig 2023!
 
Bedankt voor alle jaren dat u deze markt medemogelijk gemaakt heeft.
We zijn dankbaar dat we samen met alle medewerkers De Zwolse Vogelmarkt nog een aantal jaar hebben kunnen voortzetten. Dit hebben we destijds gedaan omdat we het belangrijk vinden voor de vogelhobby om deze vogelbeurs voort te zetten.
 

Hopelijk kunnen we met zijn allen nieuwe alternatieven vinden om met de vogelhobby mee te gaan in deze veranderende tijden.


DEAR EXHIBITORS, VISITORS AND STAFF OF AVIMARKT EUROPE.

Unfortunately, we have come to the conclusion that it is no longer financially feasible to organize another bird fair like AviMarkt Europe. The costs of organizing such an event have increased extremely.
In addition, we expect far fewer visitors and exhibitors because of the European Animal Health Regulation. AviMarkt Europe is precisely an interesting bird fair because of its international character.
Because of all these circumstances we have decided that it is better to stop at the peak.
It is not desirable for the exhibitor and visitors as well as for us if birds are confiscated or fines are issued because certain requirements cannot be met.

Despite this news, we wish everyone a prosperous 2023!

Thank you for all the years you have helped make this market possible.
We are grateful that together with all staff members we were able to continue The Zwolse Vogelmarkt for several more years. We did this at the time because we think it is important for the bird hobby to continue this bird fair.

Hopefully we can all find new alternatives to go along with the bird hobby in these changing times.